image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

ปฏิปทาปฏิบัติ

ญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีภิกษุ สามเณรก็ดีที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดนี้ทุกท่านมีความประสงค์ดีทั้งหมดนั่นก็คือทุกท่านมีความปรารถนาเพื่อพระนิพพาน การปฏิบัติทำความดีในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสำหรับพระภิกษุสามเณรอย่าลืมคำว่า

 

‘นิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคะเหตะวา’
‘ข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัตร์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน’

 

 

เราจะทำความเห็นให้ถูกต้อง(สัมมาทิฐิ) ทำตามระเบียบวินัยนั้นให้ถูกต้องอันไหนดีเราปฏิบัติตามนอกจากนั้น.. เราก็คิดต่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดต่อไปเราต้องการพระนิพพานอย่างเดียวตั้งใจให้ทานเพื่อตัดโลภะตั้งใจรักษาศีลเพื่อป้องกันโทสะตั้งใจปฏิบัติธรรมในด้านสมถวิปัสสนาเป็นการกำจัดโมหะตั้งใจปฏิบัติในพรหมวิหาร๔ ให้ครบถ้วนคือ


๑. ด้านของความรักเราจะรักคนอื่นเหมือนกับรักชีวิตของเราจิตใจจะเยือกเย็น    
๒. มีอารมณ์สงสารอยู่เป็นปกติถ้าไม่เกินวิสัยเราจะเกื้อกูลให้มีความสุขตามกำลัง    
๓. เราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อบุคคลอื่นได้ดีเห็นเขาได้ดีพลอยยินดีด้วย    
๔. ถ้าเขาพลาดพลั้งไปอาจจะต้องถูกลงโทษขับไล่ประการใดก็ตามเราช่วยไม่ไหวเราจะวางเฉย..ไม่ซ้ำเติม

    
นี่กำลังใจของทุกท่านที่มาอยู่ในที่นี้ทั้งพระภิกษุสามเณรประจำหรือท่านที่มาปฏิบัติชั่วคราวให้มีกำลังใจตามนี้

 

--- ข้อมูลคู่มือปฏิบัติ..คลิก ---