image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

ทางของการเกิด การตายนี่มันเป็นทุกข์  อย่าเกิดมันอีกต่อไปเลย 

ทางของการเกิด การตายนี่มันเป็นทุกข์ 
อย่าเกิดมันอีกต่อไปเลย 
หาครูบาอาจารย์หรือพระธรรมอะไร
ที่เราเจริญแล้ว คิดแล้ว
ทำให้เราเห็นความจริงและวางเฉยได้ 
ให้เข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ศีลบริสุทธิ์ มีพระนิพพานเป็นที่ไปนะลูก...

(ภาพทางเดินจงกรมของหลวงตา)