image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

ลูกดูขยะที่มันอยู่ตามซอก...เราไม่กวาดไม่ได้นะ!! เราต้องกวาดออกมา!!!

ลูกดูขยะที่มันอยู่ตามซอก...เราไม่กวาดไม่ได้นะ!!
เราต้องกวาดออกมา!!!

เพราะสิ่งที่คั่งค้างในใจเรา...เราต้องเอาออก!!

พอเอาออกมาแล้วมันก็จะเด่นชัดว่า...สิ่งที่ต้องการกวาดคืออะไร? กิเลสที่ต้องตัดคืออะไร? 
...และต้องใช้ธรรมะใดในการตัด...