image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

กรรมเลวในใจเราก็ยังเอาออกไม่หมด... เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับกรรมเลวของคนอื่น

กรรมเลวในใจเราก็ยังเอาออกไม่หมด...
เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับกรรมเลวของคนอื่น

ไปด่าเขา ไปว่าเขา ให้ใจเราเศร้าหมอง... 
ให้ใจเขาเศร้าหมองทำไม...

-หลวงตา-