image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

หลวงตาลองนับดู... เราหายใจนาทีละประมาณ 20 คู่

หลวงตาลองนับดู...
เราหายใจนาทีละประมาณ 20 คู่

ปีนึงเราหายใจ 10,300,000 คู่ 
แล้วเราได้ภาวนาถึง 300,000 คู่ไหม? 
และอีก 10,000,000 คู่ไม่ดีหมด...

อย่างนั้นแล้วใจเราจะไปสู่ที่ใดละลูก
ลูกต้องมาทำวันนี้ให้ดีที่สุด...

เดือนนึงลูกเข้าวัดฝึกภาวนาสัก 3 วันได้ไหม
เพื่อใจเราเอง...