image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

ความทุกข์ในใจก็เหมือนเมฆหมอกที่ปกคลุมภูเขา...  ผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปนะลูก

เช้าวันนี้มีหมอกลงบนยอดเขา
หลวงตาท่านยืนมอง แล้วปรารภว่า...

"ความทุกข์ในใจก็เหมือนเมฆหมอกที่ปกคลุมภูเขา... 
ผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปนะลูก..."