นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.pnrtl

พระนารายณ์ทรงฤทธิ์ุ

บทเจริญอาราธนา

อุทธัง ครุโฑ เหฏโฐ เทโว พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง อิติ

ที่มา : พิธีเทวาภิเษกเทวรูป (องค์จำลอง)พระนารายณ์ทรงฤทธิ์ วันที่ ๑ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

 

qr code wkw

qr code


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)  ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๕๕ แฟกช์. ๐๓๖ ๖๗๗-๐๖๖
Webmaster: [email protected]

Copyright © 2009 watkhaowong. All Rights Reserved. Designed by bizwork.net