นิพพานัง ปรมัง สุขัง ...... นิพพานัง ปรมัง สูญญัง.